เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

คำร้องดำเนินโครงการ

คำร้องดำเนินโครงงาน
ภาคเรียนที่
Invalid Input

ลำดับที่
Invalid Input

เรียนวัน
Invalid Input

คำร้อง
วันเดือนปี ที่แจ้ง
Invalid Input

เรื่อง ขอทำหนังสือทำโครงงานวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TU100)
เรียน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
ข้าพเจ้า
Invalid Input

หมายเลขโทรศัพท์
Invalid Input

นักศึกษาคณะ
Invalid Input

เลขทะเบียน
Invalid Input

ชั้นปีที่
Invalid Input

ผู้สอนประจำห้องย่อย
Invalid Input

ห้องย่อยที่(SC)
Invalid Input

กลุ่มที่
Invalid Input

ทำโครงงานใน
Invalid Input

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอหนังสือเพื่อดำเนินโครงงานวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TU100) ดังนี้

Invalid Input

โดยมีรายละเอียด
ชื่อโครงงาน
Invalid Input

หนังสือเรียน
Invalid Input

ขออนุญาต/ยืมอุปกรณ์/ใช้สถานที่/ดำเนินการ
Invalid Input

โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
Invalid Input

วันและเวลาดำเนินการ
Invalid Input

ขอสปอนเซอร์
หนังสือเรียนถึง
Invalid Input

สิ่งที่ขอ
Invalid Input

จำนวน/มูลค่า
Invalid Input

โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
Invalid Input

ขอหนังสือขอบคุณ
หนังสือเรียนถึง
Invalid Input

ชือหน่วยงาน/บริษัท
Invalid Input

ขอบคุณเนื่องจาก
Invalid Input

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา