เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

การติดต่อ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)

ข้อมูลอื่นๆ

  เบอร์ภายใน สายตรงและแฟกซ์
 กองกิจการนักศึกษา    
 - งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ทุน กยศ.กรอ.,ทุนทั่วไป,รด.) 1266 02-6966603
 - งานกิจกรรมนักศึกษา 1269 02-5642922
 - งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1279 02-5642923
 - งานอนามัย 1274 02-5642925
 - งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 1284 02-5642924
- งานธุรการและกิจการพิเศษ 1289 02-564-4408, 2920
 - ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 1298 02-5642742