ลงทะเบียน เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
         ลงทะเบียนถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   สอบถามเพิ่มเติม คุณประทาน :odd_2527@hotmail.com
*โปรดตรวจสอบความถูกต้องทุกรายการ ก่อนเลือกกิจกรรม